CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO VIỆT NAM

 

  • Tự hào là đơn vị đầu tiên của Việt Nam được cấp phép đầu tư và quản lý Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo theo Nghị định 38/NĐ-CP
  • Với sứ mệnh QUY TỤ NGUỒN VỐN TOÀN CẦU CHO KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VIỆT NAM, chúng tôi tập trung vào việc tìm kiếm các giá trị cốt lõi của Khởi nghiệp-Đổi mới sáng tạo và giúp trao quyền cho giấc mơ của họ.